Kelebihan Dan Kelemahan Imej Vector

Kelebihan Imej Vektor

Imej jenis vektor amat sesuai dan mudah untuk dikendalikan bagi tujuan mengubahsuai atau manipulasi imej. Saiz, kedudukan serta bentuknya boleh diubah suai di dalam pelbagai sudut dan arah tanpa kejatuhan kualiti yang keterlaluan.


Tidak memerlukan ruang ingatan yang tinggi memandangkan data bagi imej tersebut hanyalah merupakan arahan lakaran pada komputer.


Kelemahan Imej Vektor


Kurang realistik ataupun kurang memenuhi ciri-ciri objek sebenar di dalam kehidupan yang sebenarnya. 


Semakin komplek imej yang dilukis semakin besar saiz failnya dan semakin lambat untuk ianya dipaparkan pada skrin. Kepakaran di dalam grafik berkomputer juga amat diperlukan untuk menghasilkan sebuah imej vektor yang berkualiti tinggi.


Kegunaan Imej Vektor


Menyimpan fail-fail grafik berkomputer dalam bentuk Clips Art yang kemudiannya diguna serta dipasarkan secara komersial dan meluas.

Digunakan dalam bidang CAD/CAM (Computer Aided Design/Manufacture), pemodelan saintifik, senibina, senireka.

Categories:

One Response so far.

Leave a Reply