Cara-cara Membuat Foto Montaj

1)  Menampal dan melekatkan gambar-gamabr pada sesuatu permukaan untuk
     menimbulkan mesej, pengajaran, kecintaan, kecuian, peperangan, serta alam sekitar.

2)  Menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaiatan dari mana-mana media cetak 
     untuk  menghasilkan satu tajuk atau tema.

3) Satu corak tidak semestinya bererti kerja seni halus dibuat melalui proses manampal 
    satu bahan ke atas bahan yang lain.

4) Dalam kerja-kerja seni montaj, beberapa gambar foto dicantum untuk menjadi satu
     komposisi ilustrasi.

5) Imej yang terhasil daripada cantuman beberapa imejan majalah, surat khabar, ia disusun
    supaya bercantum,bertindih,diubahsuai untuk menghasilkan satu imej.

6) Komposisi gambar dicipta dengan menggunakan teknik superimpose dengan menyusun
    berbagai cebisan gambar dengan cara yang kreatif untuk menghasilkan satu karya    
    montaj.

7)  Proses membuat gambar dari beberapa gambar atau corak disusun secara bertindih di 
      antara satu sama lain.

8) Teknik mencantum dalam satu elemen komposisi fotografi daripada sumber-sumber yang
     berlainan seperti sebahagian daripada foto-foto.

9)  Proses menghasilkan satu komposisi gambar supaya menjadi satu komposisi daripada
     bahagian gambar atau imej disusun menjadi satu hasil kerja seni .

Contoh Foto Montaj

Categories:

Leave a Reply